top of page
Featured Posts
Recent Posts

แสงแห่งอดีต

ตะเกียงเก่าถูกจุดเพื่อแสงสว่างอีกครั้งในรอบ100ปี

ตะเกียงนี้ได้มาจากญี่ปึ่น เป็นของท่ีใช้ในสมัยเมจิ แม้เป็นของเก่า100กว่าปี มาดูทรวดทรงของมัน ช่างลงตัวดีแทน

ชิ้นส่วนประกอบด้วยจานหมวกเป็นแก้วเป่าสีขาวที่ต่างจากท้องถิ่นประเทศอื่นๆคงส่วนนี้ ถัดมา ทำด้วยแก้วกันลม แก้วเป่าอีก ส่วนที่พองเป็นทรงกลม มาดูดีๆ มันทำหน้าที่เป็นเลนส์ และทำให้แสงกระจายสว่างขึ้นไปอีก

ชิ้นส่วนประกอบด้านล่างเป็นกระปุกแก้ว สำหรับใส่เชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด

ตรงหัวกระปุกเป็นทองเหลือง มีเฟืองสำหรับปรับให้ใส้ตะเกียงขึ้นลงบางอันติดกับด้วยปูนขาว มีแท่นรับแก้วกันลมและเขี้ยวไม่ให้แก้วหลุดออก ทำปราณีตมาก

และอีกชิ้นส่วนที่แสดงความอ่อนหวานคงเป็นลวดโครงที่ทำหน้าที่วางหมวกแก้ว และยึดทำส่วนเข้าด้วยกัน

แสงตะเกียงนี้ในปัจจุบันคงหาสัมผัสให้เห็นไม่ได้ง่ายนักแล้ว

Search By Tags
Follow Us
  • Flickrの黒丸
  • LinkedIn 黒のラウンド
  • Facebook 黒のラウンド
  • Vimeoの黒丸
  • YouTubeの黒丸

JADE PEGANAN

digital creator

bottom of page